Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 93

Pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy

11.09.2015

Pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Węgrowie pragnie poinformować, że wnioski  o przyznanie pomocy w związku ze stratami wywołanymi przez suszę będą przyjmowane przez Biuro Powiatowe ARiMR w Węgrowie, w terminie od 11 września do 30 września 2015 r.

 

Z takiej pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany            w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha pozostałych  powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw  w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż równowartość 15 tys. euro.

Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów  z produkcji o ponad 30 %            w porównaniu do  średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat  z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30% uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania  szkód.

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku                        z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

W tych samych terminach wnioski o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie będą mogli składać rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki.

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibach Biur Powiatowych ARiMR.

 

Wszelkich informacji w zakresie form i zasad udzielania pomocy rolnikom można zasięgnąć   w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Węgrowie, ul. Podlaska 1, tel. (25) 792-20-23. 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.