Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 324

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych ora szkół podstawowych klas 0-VIII i gimnazjum z terenu gminy Korytnica pod nazwą: „Korytnica i okolice”

10.04.2019

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych ora szkół podstawowych klas 0-VIII i gimnazjum z terenu gminy Korytnica pod nazwą:

 „Korytnica i okolice”

POBIERZ REGULAMIN

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Korytnica - Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

ul. Małkowskiego 20,
07-120  Korytnica

2. Konkurs rozpoczyna się od 09.04.2019 r. i ostatnim dniem składania prac plastycznych jest 21.06.2019 r.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnie wybranego przez siebie, krajobrazu odzwierciedlającego część naszej gminy, miejsca pamięci, kultury, kultu lub architektury.

4. Celem konkursu jest promocja Gminy, uwrażliwienie na piękno nas otaczające, poczucie tożsamości z „małą ojczyzną – gminą”

§ 2

Zasady udziału w konkursie

1.Konkurs jest podzielony na cztery kategorie wiekowe i zagadnieniowe:

 1. dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klasy O - wykonanie pracy w formacie  A4  „ Korytnica i okolice” -dzisiaj
 2. dla uczniów klas I-III – wykonanie pracy w formacie A4 „ Korytnica i okolice”- dzisiaj
 3. dla uczniów klas IV-VI- wykonanie pracy w formacie A3 „ Korytnica i okolice”- dawniej i obecnie
 4. dla uczniów klas VII, VIII i gimnazjum –album o „Korytnicy i okolicach”

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyklejenie na odwrocie   wykonanej pracy wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu.

3. Prace dostarczone bez wypełnionego i przyczepionego na odwrocie załącznika, o którym mowa wyżej nie będą oceniane.

4. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może dostarczyć pojedynczą pracę plastyczną.

6. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które

wcześniej nie były nagradzane.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.

8. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie mieszkający na terenie Gminy Korytnica

 

§ 3

Zasady konkursu

 

1. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną

2. Na rewersie oprócz doklejonej karty zgłoszeniowej,  każda praca z wyjątkiem albumu, winna być opatrzona  krótkim komentarzem np. „Krzyż przydrożny w Leśnikach.”

 

 

§ 4

Miejsce i termin dostarczenia prac

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatów poszczególnych szkół a następnie za pośrednictwem Dyrektora lub innej wyznaczonej osoby dostarczone do  Urzędu Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20 , 07-120 Korytnica.

2. Prace należy dostarczyć do dnia 21.06.2018 r.

 

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową złożoną z wszystkich członków Komisji Oświaty, Zdrowia I Opieki Społecznej.

2. Kryteria oceny prac konkursowych:

 • kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej
 • różnorodność pomysłów
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
 • walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne
 • przejrzysty i uporządkowany układ pracy
 • samodzielność

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31.08.2019 na stronie internetowej (www.korytnica.pl) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Korytnicy.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

.

 

 

 

 

Zał. nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum biorących udział w konkursie „ Korytnica i okolice „

 

Karta zgłoszenia do konkursu

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:............................................................................. Klasa...................Szkoła..................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..........................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu :……………………………………….......

Tel kontaktowy do rodzica ……………………………………......................................................

 

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu dla uczniów oddziałów przedszkolnych ora szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Korytnica pod nazwą: „Korytnica i okolice” i znam jego treść.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe, a przesłane przeze mnie

prace wykonałam/łem osobiście.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

 

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………….

( data, miejscowość) ( podpis uczestnika konkursu)               ( podpis rodzica/opiekuna)

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.