Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 288

Projekt „Włączmy się do działania”

20.07.2018

Projekt „Włączmy się do działania” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Kto może wziąć udział w projekcie?
Udział w projekcie mogą wziąć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, poniżej progu defaworyzacji oraz należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
 Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP;
 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy;
 Osoby bierne zawodowo;


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z PO PŻ, osoby korzystające z pomocy społecznej. Uczestnikom projektu zapewniamy:
- Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,
- Poradnictwo psychologiczne,
- Pośrednictwo pracy,
- Szkolenia zawodowe,
- Trening umiejętności społecznych,
- Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- Kursy językowe,
- Staże zawodowe.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe, 3 miesięczny płatny staż zawodowy oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia i zaświadczenia dostępne na stronie projektu http://wlaczmysie.custommedia.pl/
2. Wypełnione, podpisane dokumenty dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska, ul. Racławicka 42/70, 02-601 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wlaczmysie@custommedia.pl

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.