Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 235

Kukurydziane Żniwa

24.10.2017

Kukurydziane Żniwa

 

 

Nadszedł okres zbiorów kolejnych płodów rolnych, a mianowicie kukurydzy, która na terenie powiatu węgrowskiego uprawiana jest na znacznej powierzchni gruntów rolnych. Okres intensywnych prac polowych przy zbiorze i przetwarzaniu kukurydzy wiąże się z ryzykiem występowania wypadków, które mogą prowadzić do ciężkich urazów ciała, a nawet śmierci.

Prace przy zbiorze kukurydzy przeznaczonej na paszę, jej transporcie i składowaniu na pryzmach i w silosach odbywają się przy użyciu ciężkich maszyn i środków transportowych, co wiąże się z licznymi zagrożeniami wypadkowymi.

Aby uniknąć wypadków przy pracach związanych ze zbiorem kukurydzy, transportem i składowaniem należy zastosować się do wielu bardzo ważnych zasad bezpieczeństwa pracy na poszczególnych jej etapach.

 

Podczas zbioru kukurydzy na masę zieloną:

 • Przed uruchomieniem silnika lub innych zespołów sieczkarni samobieżnej należy ostrzec osoby przebywające w pobliżu, używając np. sygnału dźwiękowego i upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci.
 • Nie należy włączać mechanizmów roboczych sieczkarni przed upewnieniem się, czy nie stwarza to zagrożenia dla innych osób.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy uzgodnić z operatorem ciągnika z przyczepą zasady opróżniania sieczkarni z rozdrobnionej kukurydzy.
 • Na pomoście lub w kabinie sieczkarni samobieżnej może przebywać jedynie operator.
 • Operator ciągnika nie powinien podjeżdżać do miejsc nawrotów na polu ze względu na zagrożenie kolizją z sieczkarnią samobieżną.
 • Wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony. Uszkodzone, bądź niekompletne należy niezwłocznie zastąpić nowymi.
 • Przy włączonych napędach maszyny nie wolno zbliżać się do elementów będących w ruchu.

 

W czasie transportu kukurydzy należy przestrzegać następujących zasad:

 • Agregacji ciągnika i maszyny lub przyczepy powinna dokonywać tylko jedna osoba. Nie wolno dopuszczać, aby między ciągnikiem a doczepianą maszyną lub przyczepą przebywały inne osoby. Osoba pomagająca w sprzęganiu powinna stać poza strefą bezpośredniego zagrożenia oraz być widoczna przez kierującego ciągnikiem.
 • Jadąc po drodze publicznej należy stosować się do przepisów ruchu drogowego i przepisów transportowych oraz dostosować prędkość jazdy do warunków i rodzaju przewożonego ładunku.
 • Sieczkarnie samobieżne, ciągniki i przyczepy powinny być właściwie oznakowane za pomocą trójkątów dla pojazdów wolnobieżnych, odpowiednie odblaski oraz sprawne oświetlenie.
 • Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia i być stabilny.
 • Materiały sypkie należy przewozić w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi (np. przykryte plandeką).

 

 

Podczas rozładunku i składowania rozdrobnionej kukurydzy:

 • Należy zachować bezpieczną odległość od poruszających się pojazdów i środków transportowych.
 • Operator ciągnika przed wykonaniem manewrów powinien upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne.
 • Zabronione jest przebywanie osób w strefie rozrzucanego materiału.
 • Wzbronione jest dokonywanie wywrotu ładunku w kierunku pochylenia terenu oraz jazda z uniesioną skrzynią ładunkową.
 • Podczas prowadzenia prac wyładowczych przebywanie osób pomiędzy uniesioną skrzynią a konstrukcją przyczepy jest zabronione.
 • Nie wolno użytkować przyczepy w czasie jazdy z rozpiętymi i opuszczonymi burtami.
 • Nie wolno przewozić ludzi na błotnikach ciągnika, dyszlach, zaczepach, pomostach i w przyczepie.

 

Nie należy zapominać również o tym, że:

 • Nie wolno użytkować sieczkarni, ciągników i przyczep osobom nieposiadającym stosownych uprawnień, a zwłaszcza dzieciom.
 • Z ciągnika i sieczkarni samobieżnej należy wychodzić tyłem stosując się do zasady trzech punktów podparcia oraz korzystać z uchwytów. Nie wolno pomijać stopni drabinek wejściowych, a stopy ostrożnie i powoli stawiać na stopniach oraz podłożu.
 • Wał przegubowo-teleskopowy przekazujący moc z ciągnika do maszyny musi być zabezpieczony osłoną na całej długości oraz posiadać łańcuszki zabezpieczające, przymocowane do nieruchomych elementów ciągnika i maszyny. Nie wolno zbliżać się do pracującego wału przegubowo-teleskopowego. Przed włączeniem wału należy upewnić się, aby nikt nie znajdował się w strefie pracy wału. Wzbronione jest przechodzenie nad i pod wałem, a także stawanie na nim.
 • Nie wolno wykonywać żadnych prac związanych z obsługą sieczkarni, ciągników, środków transportowych i innych maszyn osobom nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających, psychotropowych, itp.

 

Drodzy Rolnicy, powyższe zasady bezpieczeństwa pracy w rolnictwie należy stosować nie tylko podczas zbioru kukurydzy, ale także innych płodów rolnych. Stosowanie się do powyższych zasad uchroni przed występowaniem wypadków podczas pracy w rolnictwie skutkujących utratą zdrowia lub życia.

Placówka Terenowa KRUS w Węgrowie do końca III kw. 2017 r. odnotowała 90 zgłoszeń wypadków z terenu powiatu węgrowskiego. To o 1 wypadek mniej niż w tym samym okresie w 2016 r. Nieznaczny wzrost wskaźnika wypadkowości, liczonego na 1000 ubezpieczonych, z 14,9 w III kw. 2016 r. do 15,4 w III kw. 2017 r. związany jest z występującym spadkiem liczby ubezpieczonych w KRUS rolników i domowników.

 

 

Jarosław Gago

Starszy Specjalista ds. prewencji i rehabilitacji

Placówka Terenowa KRUS w Węgrowie

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.